راه اندازی سیلوی فلزی جدید

برچسب ها

سیلوی فلزی جدید کارخانه سیمان دلیجان راه اندازی شد.