میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام و روز پدر مبارک

میلاد امام علی(ع) آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت و روز پدر مبارک باد . . .