توانمندی های کنترل کیفی

آزمایشگاه کارخانه سیمان دلیجان از طریق ایجاد و اجرای سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه بر مبنای استاندارد بین المللی ISO/IEC17025:2005 و اصول حرفه‌ای فعالیت‌های آزمایشگاهی موفق به کسب گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه از مرکز استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شده است. تعیین شاخص‌های کنترلی مناسب، بهره‌گیری از نیروهای متخصص و ذیصلاح و تجهیزات مدرن آزمایشگاهی، راهبردی در راستای تضمین کیفیت نتایج آزمون‌ها بوده که موجبات سرآمدی کیفیت و رضایت مشتریان محترم را به ارمغان آورده است.