سیمان پرتلند نوع ۲

سیمان پرتلند نوع 2
سیمان پرتلند نوع 2

کاربرد سیمان پرتلند نوع ۲

۱- در مواردی که لازم باشد در برابر حمله متوسط سولفات ها اقدامات احتیاطی به عمل آید.
۲- به دلیل سرعت کم واکنش هیدراتاسیون در این نوع سیمان گرمای کمتری تولید می گردد. لذا می توان این نوع سیمان را در سازه های نسبتا حجیم مانند پایه های بزرگ پل ها و دیوارهای حائل سنگین به کار برد.
۳- استفاده از این نوع سیمان باعث کاهش بالا رفتن دما می شود که این ویژگی در بتن ریزی در هوای گرم دارای اهمیت است.
۴- علاوه بر موارد بالا در کلیه مواردی که سیمان پرتلند نوع یک کاربرد دارد یعنی در جاهائیکه اقدام احتیاطی خاصی مورد نظر نیست می توان از این نوع سیمان استفاده کرد.

سیمان پرتلند نوع 2

فهرست