سیمان چاه نفت کلاس G

سیمان چاه نفت کلاس G
سیمان چاه نفت کلاس G

کلاس G این تیپ سیمان به عنوان سیمان پایه از سطح زمین تا عمق ۸۰۰۰ فوتی استفاده می شود در تولید سیمان کلاس GG بجز سولفات کلسیم، استفاده از هیچ ماده دیگری به عنوان افزودنی حین سایش و اختلاط پس از آن مجاز نمی باشد . این تیپ سیمان در انواع کم مقاوم در برابر سولفات ها ( MSR ) و پر مقاوم در مقابل سولفات ها ( HSR ) تولید می شود.

 

فهرست