سیمان پرتلند نوع ۳۲۵-۱

سیمان پرتلند نوع 325-1
سیمان پرتلند نوع ۳۲۵-۱

کاربرد سیمان پرتلند نوع ۳۲۵-۱

در کلیه سازه های بتنی مسلح و غیر مسلح و اصولا کلیه مواردی که نیاز به خواص ویژه ای نظیر مقاومت در برابر یون های مهاجم و حرارت هیدراتاسیون پایین مد نظر نباشد، قابل استفاده است. به دلیل بالا بودن مقاومت اولیه و نهایی خصوصا در مواردی که ضرورت باز کردن و جابه جا کردن سریعتر قالب بندی بتن مطرح باشد از جمله در ساختن سیلو های بتنی کاربرد دارد. همچنین به دلیل بالا بودن مقدار فاز C3S و در نتیجه گرمای تولیدی می توان از این سیمان در هوای متوسط زمستان نیز استفاده کرد و به همین دلیل استفاده از این نوع سیمان در مناطق گرمسیر که خطر افزایش دمای بتن وجود دارد باید با احتیاط صورت گیرد.

سیمان پرتلند نوع 325-1

فهرست