سیمان پرتلند نوع ۴۲۵-۱

 سیمان پرتلند نوع ۴۲۵-۱
سیمان پرتلند نوع ۴۲۵-۱

کاربرد سیمان پرتلند نوع ۴۲۵-۱

در کلیه سازه های بتنی مسلح و غیر مسلح و اصولا کلیه مواردی که نیاز به خواص ویژه ای نظیر مقاومت در برابر یون های مهاجم و حرارت هیدراتاسیون پایین مد نظر نباشد، قابل استفاده است. به دلیل بالا بودن مقاومت اولیه و نهایی خصوصا در مواردی که ضرورت باز کردن و جابه جا کردن سریعتر قالب بندی بتن مطرح باشد از جمله در ساختن سیلو های بتنی کاربرد دارد. همچنین به دلیل بالا بودن مقدار فاز C3S و در نتیجه گرمای تولیدی می توان از این سیمان در هوای متوسط زمستان نیز استفاده کرد و به همین دلیل استفاده از این نوع سیمان در مناطق گرمسیر که خطر افزایش دمای بتن وجود دارد باید با احتیاط صورت گیرد.

مشخصات سیمان دلیجان

حدود الزام شده مطابق استاندارد

نوع تست

نوع سیمان

200   +_  10 kg/cm2

Min 100 kg/cm2

مقاومت فشاری 2 روزه

سیمان پرتلند نوع 425-1

530 +_ 15 kg / cm2

Min 425 kg/cm2
Max 625 kg/cm2

مقاومت فشاری 28 روزه

فهرست