سیمان چاه نفت کلاس E

سیمان چاه نفت کلاس E
سیمان چاه نفت کلاس E

کلاس E این تیپ سیمان برای استفاده در چاه هایی با عمق ۱۰۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰۰ فوت که فشار و دمای آنها زیاد است مناسب می باشد. این سیمان در دو نوع کم مقاوم در برابر سولفات ها ( MSR ) وپر مقاوم در مقابل سولفات ها ( HSR ) تولید می شود.

فهرست