سیمان چاه نفت کلاس D

سیمان چاه نفت کلاس D
سیمان چاه نفت کلاس D

کلاس D این تیپ سیمان برای استفاده در چاه هایی با عمق ۶۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ فوت که فشار آنها نسبتا زیاد است مناسب می باشد. این سیمان در دو نوع کم مقاوم در برابر سولفات ها ( MSR ) وپر مقاوم در مقابل سولفات ها ( HSR ) تولید می شود.

 

فهرست