سیمان چاه نفت کلاس A

سیمان چاه نفت کلاس A
سیمان چاه نفت کلاس A

کلاس A این تیپ سیمان برای استفاده در عمق های ۰ تا ۶۰۰۰ فوت و یا دما های زیر  ۱۷۰  فارنهایت مناسب است. و در مواردی به کار می رود که از سنگ سیمان خواص ویژه ای مورد نظر نباشد

فهرست