سیمان پرتلند پوزولانی

سیمان پرتلند پوزولانی
سیمان پرتلند پوزولانی

این نوع سیمان علاوه بر استفاده های عمومی در سازه های حجیم نیز استفاده می شود چون دارای گرمای هیدراسیون کمتری از سیمان نوع یک و دو می باشد و مهمترین مشخصه این سیمان مقاومت شیمیایی بالاتر می باشد و در محیط هایی که احتمال حملات سولفات و کلر وجود دارد این نوع سیمان توصیه می گردد. سرعت رشد مقاومت این نوع سیمان پائین تر از سیمان نوع دو و پنج است اما در دراز مدت افت مقاومت جبران می شود.  بایستی توجه داشت برای بالا بردن کارپذیری بتن نباید نسبت آب به سیمان را بیش از حد افزایش داد از طرفی به دلیل پائین بودن سرعت و حرارت هیدراسیون و واکنش آهسته پوزولان با ترکیبات سیمان بایستی عمل آوری بتن با سیمان پوزولانی به طور پیوسته و مرطوب ادامه یابد و به عبارتی دیگر شرایط عمل آوری بتن در مقایسه با سیمان های پرتلند برای مدت طولانی تری فراهم گردد. به طور کلی مشخصه های مهم بتن تهیه شده از سیمان های پوزولانی نفوذ پذیری کم ، دوام بالا و مقاومت شیمیایی مطلوب می باشد.

سیمان پرتلند پوزولانی

فهرست