سیمان پرتلند نوع ۵۲۵-۱

سیمان پرتلند نوع 525-1
سیمان پرتلند نوع 525-1

سیمان پرتلند معمولی بوده و مصرف ویژه آن در ساخت بتن هایی است که نیاز به سرعت بالا در ساخت و باردهی مورد نیاز باشد و همچنین نبایستی در محیط های مجاور آب های زیر زمینی قرار گرفته تا حمله سولفات به آنها در حداقل ممکن باشد .
کاربرد و مزایا:
– مصارف عمومی (ساخت ملات و بتن های مقاوم)
– سیمان پرتلند معمولی با مقاومت فشاری بسیار بالا در تمامی سنین به جهت استفاده در شرایط محیطی ملایم.
– استحکام فیزیکی و مکانیکی بسیار بالا .
– رشد مقاومتی بسیار مطلوب در سنین مختلف و بطبع سرعت عمل بالا در اجرای بتن ریزی و باردهی.
– مطلوب جهت اجرای سقفو ستون های بتنی .
– مقاومت فشاری بیشتر از 560 کیلوگرم بر سانتی متر مربع .

سیمان پرتلند نوع 525-1

فهرست