سیمان پرتلند نوع 525-1

سیمان پرتلند نوع 525-1

سيمان پرتلند معمولي بوده و مصرف ويژه آن در ساخت بتن هايي است كه نياز به سرعت بالا در ساخت و باردهي مورد نياز باشد و همچنين نبايستي در محيط هاي مجاور آب هاي زير زميني قرار گرفته تا حمله سولفات به آنها در حداقل ممكن باشد .
كاربرد و مزايا:
- مصارف عمومي (ساخت ملات و بتن هاي مقاوم)
- سيمان پرتلند معمولي با مقاومت فشاري بسيار بالا در تمامي سنين به جهت استفاده در شرايط محيطي ملایم.
- استحكام فيزيكي و مكانيكي بسيار بالا .
- رشد مقاومتي بسيار مطلوب در سنين مختلف و بطبع سرعت عمل بالا در اجراي بتن ريزي و باردهي.
- مطلوب جهت اجراي سقفو ستون هاي بتني .
- مقاومت فشاري بيشتر از 560 كيلوگرم بر سانتي متر مربع .