سیمان پرتلند پوزولانی

سیمان پرتلند پوزولانی

این نوع سیمان علاوه بر استفاده های عمومی در سازه های حجیم نیز استفاده مي شود چون دارای گرمای هیدراسیون كمتري از سیمان نوع يك و دو مي باشد و مهمترین مشخصه این سیمان مقاومت شیمیایی بالاتر می باشد و در محیط هایی که احتمال حملات سولفات و کلر وجود دارد این نوع سیمان توصیه می گردد. سرعت رشد مقاومت این نوع سیمان پائین تر از سیمان نوع دو و پنج است اما در دراز مدت افت مقاومت جبران مي شود.  بايستي توجه داشت براي بالا بردن كارپذيري بتن نباید نسبت آب به سیمان را بیش از حد افزایش داد از طرفی به دلیل پائین بودن سرعت و حرارت هیدراسیون و واکنش آهسته پوزولان با تركيبات سیمان بايستي عمل آوري بتن با سیمان پوزولانی به طور پیوسته و مرطوب ادامه یابد و به عبارتی دیگر شرایط عمل آوري بتن در مقایسه با سیمان های پرتلند براي مدت طولانی تري فراهم گردد. به طور كلي مشخصه های مهم بتن تهیه شده از سیمان های پوزولانی نفوذ پذيري كم ، دوام بالا و مقاومت شيميايي مطلوب مي باشد .