خدمات پس از فروش

رضایت مشتری

  • ارائه خدمات مشاوره فنی به مشتریان
  • پاسخگویی مناسب و سریع به مشتریان
  • پیگیری نیازها و انتظارات مشتریان
  • اجرای سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان